Изборни предмети за први разред гимназије

Ученицима који су се ове године уписали у први разред гимназије наша школа ће понудити четири нова изборна предмета. Сваки ученик ће бити у обавези да изабере по два, која ће учити до краја школске године.
Изборни програми ће бити представљени у школи почетком септембра.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

program jezik mediji i kultura

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Циљ овог изборног програма је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и кроз перспективу будућности.

program odrzivi razvoj

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења овог изборног програма је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

program pojedinac grupa i drustvo

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Циљ учења овог изборног програма је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

program umetnost i dizajn

Advertisements
Овај унос је објављен под Uncategorized. Забележите сталну везу.