ЈНМВ Екскурзије ученика у школској 2019/20. години

PozivZaPodnosenjePonude ekskurzije 2019.

konkursna dokumentacija ekskurzije 2019-20. (1)

Одлука о додели уговора ЈН 2-19 Партија 1

Одлука о обустави поступка ЈН 2-19 Партија 2

Одлука о обустави поступка Партија 1