Одељењске старешине

Одељењске старешине у школској 2016-17:

Одељ. Одељењски старешина Одељ. Одељењски старешина
I-т Олга Андријевић II-т Дејан Милисављевић
I-ф Валентина Ракић II-ф Звонко Митић
I-г Бранислав Илић II-г Мимоза Ђорђевић
I-к Мила Богојевић II-к Светлана Матић
III-е Сања Миљковић
IV-е Зорица Трајковић
III-т Јелена Богданић IV-т Милан Гавриловић
III-ф Томислав Миловављевић IV-ф Биљана Младеновић
III-г Војкан Здравковић IV-г Славољуб Стојичић