Историја школе

Гимназија „Бранислав Нушић“ у Сокобањи почела је са радом 1. септембра 1962. године. Прва генерација ученика похађала је наставу у старој згради Основне школе „Димитрије Драговић“ (сада Основна школа „Митрополит Михаило“), задужбини митрополита Михаила. Учила су била оскудна, а праћење предавања је било отежано јер је школа радила у трећој смени. Часови су били скраћени, као и одмори, а последњи час се завршавао у десет сати увече.
За име школе је био расписан конкурс са скромном новчаном наградом. Највише предлога је било да Гимназија понесе име комедиографа Бранислава Нушића, који је често долазио у Сокобању. За кума је жребом изабран Света Димитријевић, радник Аутотранспортног предузећа из Сокобање.
Нова зграда Гимназије почела је да се гради већ следеће, 1963. године. Уместо првобитно планираних пет, прикупљено је више од четрнаест милиона динара од Скупштине општине, предузећа и грађана. Житељи Сокобање и околних села радили су бесплатно и допремали грађевински материјал. Велики допринос дали су Рудник мрког угља „Соко“ и Грађевинско предузеће „Озрен“.
Као и многе друге средње школе из малих градова и наша школа је променила низ струка и смерова покушавајући да се прилагоди разним реформама као и специфичностима средине. Тако је у периоду од оснивања па до данас Гимназија „Бранислав Нушић“ прошла кроз следеће трансформације:
 1962. године – Гимназија са одељењима природно-математичког и друштвено-језичког смера,
 1978. године – Образовни школски центар са смеровима у угоститељско-туристичкој, економско-комерцијалној, здравственој и природно-техничкој струци за занимања од II-IV степена стручности,
 1990. године – Гимназија са одељењима природно-математичког и друштвено-језичког смера,
 1993. године – Економско-трговинска школа са образовним профилима:
 економски техничар
 туристички техничар
 трговински техничар
 трговац
 конобар
 кувар
 гимназија (издвојено одељење Гимназије Књажевац)
 2005. године – Средња школа са истим образовним профилима као и до тада, с тим што гимназијско одељење постаје саставни део наше школе
 2010. године – Уместо трговинског техничара уводи се нов образовни профил – финансијски администратор (оглед).
 2012. године – Образовни профил финансијски администратор прелази у редован систем. Образовни профили кувари и конобари раде по новом програму.
 2014. године – образовни профил туристички техничар ради по новом наставном плану и програму.

 2016/17. године – уписани су следећи образовни профили: гимназија-општи смер, туристички техничар, финансијски администратор, кувар-конобар.

Гимназија „Бранислав Нушић“ у другој години рада имала је пет одељења (115 ученика из Сокобање и околних села у првом и 75 у другом разреду). Наредног септембра број одељења се повећао на осам (108 ђака у првом, 111 у другом и 54 у трећем разреду). Школске 1965/66. године било је 11 одељења и 333 ученика. Тада је право да полаже матуру, да полаже испит зрелости, стекло 49 младића и девојака. Сокобања је овакав облик средњошколског образовања имала пуних 15 година. Из ђачких клупа у овом граду многи су закорачили у живот и постали професори, лекари, новинари, правници, признати радници.
Време усмереног образовања (од 1978. до 1990. године) наложило је да се у Сокобањи школују угоститељско-туристички техничари, физиотерапеути, медицинске сестре, рачуноводствени техничари, конобари, кувари и техничари за биохемију и молекуларну биологију. У периоду од 1990. до 1993. године враћа се гимназија са одељењима друштвеног и природно-математичког смера. Потом су се, у Економско-трговинској школи, млади школовали за економске техничаре, туристичке техничаре, трговце, складиштаре, а сваке године се уписивало и по једно гимназијско одељење као издвојено одељење Гимназије у Књажевцу.
Године 2005. име ове васпитно-образовне установе постало је Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања, како би, данас и убудуће, обухватала све промене ђачких занимања. Тако је 2010. године први пут уписан нов образовни профил – финансијски администратор (оглед), који је, заједно са куварима и конобарима 2012. године прешао у редован систем. Од 2014. године туристички техничари мењају план и програм и сада имају знатно више стручних предмета од општеобразовних.