Обрасци за глобални и оперативни план

ГЛОБАЛНИ_ПЛАН_РАДА (1)

годишњи гимназија

obrazac operativnog plana – kopija

obrazac za operativni plan – kopija

лични извештај о стручном усавршавању

Објављено под Uncategorized

Уџбеници за школску 2019-20 годину према образовним профилима

Udzbenici_SS_B_Nusic_Sokobanja_2019_20

Објављено под Uncategorized

Међународни дани ученичког предузетништва Сокобања 2019 – резултати конкурса

резултати конкурса

Објављено под Uncategorized

Међународни дани ученичког предузетништва Сокобања 2019

Образац пријаве

Корисне информације

Објављено под Uncategorized

Госпођа министарка

Поводом прославе Дана школе премијерно је изведена представа „Госпођа министарка“, коју су наши ученици припремили заједно са професоркама Миленом Денић и Дијаном Марјановић.
Посебну захвалност желимо да искажемо господину Лазанском, директору „Моравице“ и љубазном особљу хотела, који су омогућили одличне услове за рад и активно учествовали у целокупној организацији представе.
Такође, овом приликом желимо да се захвалимо и Аматерском позоришту из Алексинца, јер нам је позајмило костиме, затим Јелени Павковић, власници фризерског салона „Јока“, за одличне фризуре глумаца, као и Звездану Алексићу за учешће у изради сценографије.

Објављено под Uncategorized | Означено са , , , , , , , ,

Каталог уџбеника за први разред гимназије

Каталог уџбеника 2018-19 за ГИМНАЗИЈУ 1 razred

Објављено под Uncategorized

Изборни предмети за први разред гимназије

Ученицима који су се ове године уписали у први разред гимназије наша школа ће понудити четири нова изборна предмета. Сваки ученик ће бити у обавези да изабере по два, која ће учити до краја школске године.
Изборни програми ће бити представљени у школи почетком септембра.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА
Циљ учења овог изборног програма је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

program jezik mediji i kultura

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Циљ овог изборног програма је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост сагледава и кроз перспективу будућности.

program odrzivi razvoj

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО
Циљ учења овог изборног програма је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву.

program pojedinac grupa i drustvo

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН
Циљ учења овог изборног програма је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

program umetnost i dizajn

Објављено под Uncategorized